top of page
Screenshot 2019-08-09 at 2.25.14 PM copy
Screenshot 2019-08-09 at 2.25.14 PM copy
Screenshot 2019-08-09 at 2.25.14 PM copy
Screenshot 2019-08-09 at 2.25.14 PM copy
Screenshot 2019-08-09 at 2.25.14 PM copy
Screenshot 2019-08-09 at 2.25.14 PM copy
Screenshot 2019-08-09 at 2.25.14 PM copy
Screenshot 2019-08-09 at 2.25.14 PM copy
Screenshot 2019-08-09 at 2.25.1.png
Star Plus.png

Star Value Pack SD

₹ 49 + GST 18%

Star Plus.png

Star Value Pack HD

₹ 85 + GST 18%

Star Plus.png

Star Premium Pack SD

₹ 79 + GST 18%

Star Plus.png

Star Premium Pack HD

₹ 120 + GST 18%

Sony-1.jpg

Sony Happy India Pack SD

₹ 31 + GST 18%

Sony-1.jpg

Sony Sports Pack SD

₹ 39 + GST 18%

Sony-1.jpg

Sony Pack + TEN 3 Pack SD

₹ 39 + GST 18%

Sony-1.jpg

Sony Premium Pack SD

₹ 69 + GST 18%

Sony-1.jpg

Sony Happy India Pack HD

₹ 59 + GST 18%

Sony-1.jpg

Sony Premium Pack HD

₹ 90 + GST 18%

zee-logo-new.jpg

Zee Family Pack SD

₹ 39 + GST 18%

zee-logo-new.jpg

Zee All-In-One Pack SD

₹ 59 + GST 18%

zee-logo-new.jpg

Zee Family Pack HD

₹ 70 + GST 18%

zee-logo-new.jpg

Zee All-In-One Pack HD

₹ 95 + GST 18%

Colors.jpg

Indiacast Budget Pack SD

₹ 22 + GST 18%

Colors.jpg

Indiacast Value Pack SD

₹ 25 + GST 18%

Colors.jpg

Indiacast Family Pack SD

₹ 30 + GST 18%

Colors.jpg

Indiacast Value Pack SD

₹ 39 + GST 18%

DiscoveryBusinessWeek.png

Discovery Kids Pack SD

₹ 6 + GST 18%

DiscoveryBusinessWeek.png

Discovery Full Pack SD

₹ 8 + GST 18%

DiscoveryBusinessWeek.png

Discovery Full Pack HD

₹ 10 + GST 18%

Times Network.jpg

Times Pack SD

₹ 13 + GST 18%

Times Network.jpg

Times Pack HD

₹ 20 + GST 18%

Tuner.jpg

Tuner Kids Pack SD

₹ 4.25 + GST 18%

Tuner.jpg

Tuner Full Pack SD

₹ 10 + GST 18%

TV Today.jpg

TV Today Pack SD

₹ 1 + GST 18%

Disney.jpg

Disney Pack SD

₹ 10 + GST 18%

NDTV.jpg

NDTV Pack SD

₹ 3.5 + GST 18%

bottom of page